Keadaan Gudang kucar-kacir? Ini jawapannya....


Kemudahan Gudang memainkan peranan yang penting dalam proses rantaian bekalan keseluruhan. Gudang juga di kenali sebagai pusat pengedaran. Perniagaan yang terlibat dalam menyimpan barang-barang fizikal memerlukan satu amalan pengurusan gudang yang berkesan. Amalan itu adalah perlu untuk memastikan produk selamat disampaikan daripada pembekal rangkaian kepada pengguna, menggunakan ruang secara berkesan , mengekalkan kawalan kos dan pada akhirnya, mencapai matlamat utama jangkaan organisasi.

Oleh yang demikian pengutusan gudang amat penting kepada semua kakitangan yang terlibat.

Antaranya :
  • Pengurus Logistik , Gudang , Jualan dan Perancangan. 
  • Eksekutif, Pegawai, Penyelia Logistik , Gudang , Jualan , dan  Perancangan . 
  • Pemimpin Bahagian, perkeranian Logistik , Gudang , Jualan , dan  Perancangan

Sehubungan itu, kami dari Comfori ingin menjemput anda untuk menyertai program “Pengurusan Gudang yang Efektif” pada Januari 2017.

Tajuk Program : Pengurusan Gudang yang Efektif
Tarikh: 18 & 19 Januari 2016
Tempat : Best Western Petaling Jaya
Status : Confirmed

Objektif :
  • Menganalisis isu-isu dan konsep-konsep yang berkaitan dengan pengurusan gudang dan setor.
  • Mereka- bentuk dan menguruskan operasi gudang.
  • Meningkatkan ketepatan, pengesanan dan mengurangkan masalah.
  • Memahami sistem yang berkesan untuk menguruskan gudang dan setor. Mengenal pasti cara terbaik untuk mengukur dengan tepat prestasi gudang.
  • Membina langkah-langkah praktikal yang mengurangkan kerosakan dan hapus kira.


CONVERSATION

0 comments:

Post a Comment