Pengendalian Disiplin Pekerja & Siasatan Dalaman Disiplin (Domestic Inquiry)Di dalam prosedur disiplin, sebelum sesuatu tindakan disiplin diambil seperti Amaran Bertulis, Penggantungan Kerja, penurunan pangkat dan pembuangan kerja, Siasatan Dalaman Disiplin – SDD (Domestic Inquiry) hendaklah diadakan dengan Pengerusi serta ahli-ahli panel yang terdiri daripada mereka yang tidak terlibat dengan kes tersebut dilantik “mengadili” salahlaku pekerja sama ada bersalah atau tidak ke atas tuduhan yang dikenakan. Seringkali mereka yang dilantik tidak mengetahui tugas dan tanggungjawab mereka sebagai Pengerusi dan Ahli-ahli Panel SDD. Dengan menghadiri kursus 2 hari ini, para peserta dilatih mengendalikan SDD dengan berkesan dan dengan itu dapat mengurangkan risiko majikan gagal mempertahankan kes-kes disiplin di Mahkamah Buruh atau Mahkamah Perusahaan.

Di akhir kursus ini para peserta akan dapat:
 • mengetahui apa itu salahlaku dan cara-cara mengadakan siasatan serta memahami tuduhan.
 • mengetahui prosedur mengendalikan SDD dengan betul sepertimana yang dituntut oleh undang-undang.
 • merasai pengalaman mengadakan SDD di dalam latihan “mock inquiry”.
 • mengawal SDD dan memastikan SDD dapat dijalankan dengan lancar
 • menulis laporan SDD dengan jelas dan terperinci bagi memudahkan pihak Pengurusan membuat keputusan.
 • mengetahui kesan-kesan keatas majikan akibat dari hukuman yang di tahuhkan kepada pekerja samada mengikut Akta Kerja 1955 atau Akta Perhubungan Perusahaan 1967
Modul-modul yang akan dipelajari di dalam topik ini ialah:-
 • Prosedur Salahlaku Kecil & Salahlaku Besar
 • Siasatan Salahlaku
 • Menyediakan tuduhan / Memahami tuduhan
 • Siasatan Dalaman Disiplin (SDD)/Domestic Inquiry
 • Persediaan Ahli-Ahli Panel dalam SDD
 • Kerja Kursus - SDD
 • Menulis Laporan SDD
 • SDD di dalam Akta Kerja 1955
 • Implikasi ke atas Hukuman kepada Pekerja


CONVERSATION

0 comments:

Post a Comment