Asas Pengurusan Sumber Manusia - Implementasi dan Praktis
Cabaran organisasi kebelakangan ini memerlukan pengurusan sumber manusia yang cekap dan efisyen bagi membolehkan organisasi berkenaan berdaya saing. Program ini direka untuk memberikan pengetahuan lengkap asas pengurusan sumber manusia bagi tujuan implimentasi dan praktis yang lebih praktikal sesuai dengan era globalisasi.

  • memahami pengurusan sumber manusia secara menyeluruh
  • berupaya menilai cabaran fungsi sumber manusia masa kini
  • membina kemahiran pengurusan strategik sumber manusia
  • berupaya mengendalikan pemilihan dan temuduga pekerja
  • berupaya mengendalikan kes-kes disiplin pekerja lebih berkesan
  • memahami keperluan pembangunan modal insan dan latihan

Topik yang akan dipelajari:-

Modul 1: Memahami Pengurusan Sumber Manusia
Modul 2: Memahami Asas dan Perlaksanaan Undang-Undang Buruh
Modul 3: Pengurusan Strategik Sumber Manusia
Modul 4: Pengambilan dan Pemilihan yang Efektif
Modul 5: Pengurusan Prestasi
Modul 6: Pengurusan Gaji
Modul 7: Pembangunan Modal Insan
Modul 8: Hubungan Industri
Modul 9: Menyediakan Laporan JabatanCONVERSATION

0 comments:

Post a Comment