(PAID VERSION) - KOMUNIKASI DALAM TALIAN YANG EFEKTIFKami ingin menjemput anda semua untuk menyertai kursus 'online' kami seperti yang tertera dibawah:

Komunikasi Dalam Talian yang Efektif - 11 June 2020

Pengenalan:
Satu perubahan besar telah berlaku dalam dunia komunikasi. Tanpa mengira apa yang dihadapi, komunikasi tetap penting dan sangat diperlukan dalam menjalankan tugas. Menjadi satu fenomena yang  sangat kritikal untuk menyesuaikan diri dengan  “kebiasaan yang baru” (the new normal) contohnya komunikasi dalam talian (online communication) dan menjadi satu cabaran pada masa kini.

Objektif:
Memberi penekanan dan penerangan dengan intonasi yang betul
Membuat lenggok dan bahasa isyarat yang tepat
Pengunaan pemikiran kreatif dan logical dalam lomunikasi.Upcoming for Paid Version training:-

CONVERSATION

0 comments:

Post a comment