MASALAH DISPLIN PEKERJA? SERTAI KURSUS KAMI SECARA PRAKTIKAL SIASATAN DALAMAN DISPLIN PEKERJA


Tajuk : Pengendalian Displin Pekerja & Siasatan Dalaman Displin (Domestic Inquiry)
Dates: 20 & 21 Ogos 2018
Venue : Furama Hotel, Kuala Lumpur 


Di dalam prosedur disiplin, sebelum sesuatu tindakan disiplin diambil seperti Amaran Bertulis, Penggantungan Kerja, penurunan pangkat dan pembuangan kerja, Siasatan Dalaman Disiplin – SDD (Domestic Inquiry) hendaklah diadakan dengan Pengerusi serta ahli-ahli panel yang terdiri daripada mereka yang tidak terlibat dengan kes tersebut dilantik “mengadili” salahlaku pekerja sama ada bersalah atau tidak ke atas tuduhan yang dikenakan. Seringkali mereka yang dilantik tidak mengetahui tugas dan tanggungjawab mereka sebagai Pengerusi dan Ahli-ahli Panel SDD. Dengan menghadiri kursus 2 hari ini, para peserta dilatih mengendalikan SDD dengan berkesan dan dengan itu dapat mengurangkan risiko majikan gagal mempertahankan kes-kes disiplin di Mahkamah Buruh atau Mahkamah Perusahaan.


Bagaimana Anda Memperoleh Manfaat??

  • ·         Memperjelaskan secara praktikal mengenai disiplin dan tatacara siasatan dalaman.
  • ·     Memberi penerangan yang jelas berkaitan perlantikan pegawai penyiasat dan pendakwa serta panel siasatan dalaman.
  • ·    Mengetahui prosedur mengendalikan SSD dengan betul sepertimana yang dituntut undang-undang
  • ·         Merasai pengalaman mengadakan SSD di dalam latihan “mock inquiry”.
  • ·      Mengetahui kesan-kesan keatas majikan akibat dari hukuman yang dijatuhkan kepada pekerja samada mengikut Akta Kerja 1955 atau Akta Perhubungan Perusahaan 1967

CONVERSATION

0 comments:

Post a Comment