MENGINOVASIKAN PEMBANGUNAN PERKERANIAN - 100% HRDF CLAIMABLE


Selaras dengan cabaran dan persaingan masa kini, kumpulan perkeranian juga melalui situasi yang memerlukan mereka mempelbagaikan kemahiran dan tanggungjawab. Namun demikian tugas baru demikian tidak akan berjaya dilaksanakan jika kompetensi mereka tidak diperkasakan melalui pembangunan modal insan yang sempurna. Program ini direka bagi menukar persepsi mereka serta melengkapkan persediaan mental dan kompentensi bagi menjadikan mereka lebih proaktif dan cemerlang.

Topik yang akan dibincangkan:-

1) Mengurus dan Menerima Perubahan pada Trend Pengurusan Terkini
2) Jadilah Pro-aktif - Cadangan Aplikasi dan Tindakan
3) Kemahiran Komunikasi Interpersonal dan Kerja Berpasukan
4) Kemahiran Menyelesaikan Masalah dan Membuat Keputusan
5) Kemahiran membuat Keutamaan Kerja
6) Pendekatan Kaizen dan Membina Inovasi
7) Pengurusan Emosi dan Stress
8) Teknik Memperkasakan Peribadi (Personal Empowerment)

Kursus ini sesuai untuk Ketua Kerani, Kerani Kanan, kerani-kerani, pembantu tadbir, setiausaha dan semua kakitangan yang ingin meningkat kemahiran mereka di pejabat.


JAN 2021

AM071

Effective Communication & Listening Skills Towards Providing Excellent Customer Service

4-Jan-21

5-Jan-21

Request Brochure

MG051

Clerical Development for Admin Staff

4-Jan-21

5-Jan-21

Request Brochure

AM076

Time Management Technique For Administrative Personnel

11-Jan-21

12-Jan-21

Request Brochure

AM101

Grooming for Customer Service

18-Jan-21

19-Jan-21

Request Brochure


CONVERSATION

0 comments:

Post a comment